<< >>

Efter framtagandet av logotypen för Ineland Psykologi skapade jag även en ny webbsida åt denna kund. Hemsidan skulle vara lågmäld och varm med sparsam information. Vilka bilder som skulle gestalta sidans innehåll var för mig och Lisa Ineland den största utmaningen, vi valde till sist att jobba med illustrationerna. Därför tog jag fram ett maner där tunna linjer och klara färger skulle associera till samma tematik som i logotypen: garn och stickning. Illustrationerna ger sidan en varm och välkomnande inramning och sammanfattar sidans innehåll utan att bli övertydlig eller krystad i sin föreställning.